Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij het gereedmaken van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Van Gelder is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

© 2022 VAN GELDER

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website komen uitsluitend toe aan Van Gelder. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Van Gelder. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: info@vangelder.com

Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Van Gelder geen controle heeft. Van Gelder draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die servers.

Deze website gebruikt cookies

Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie te verbeteren, het gebruik te analyseren en te helpen bij onze marketing. Meer informatie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.