Bereikbaarheid

Onze bijdrage aan bereikbaarheid in Nederland

Het is druk op het Nederlandse wegennet. Snelwegen, provinciale wegen, straten, spoorlijnen en fietspaden slibben dicht. Om de woningnood tegen te gaan, moeten er tot en met 2030 900.000 woningen extra gebouwd worden. Hiervoor zijn nieuwe infrastructuren nodig. Betaalbaarheid, planbaarheid, uitvoerbaarheid én duurzaamheid zijn kernwoorden bij de oplossing van deze mobiliteitsvraagstukken die nodig zijn Nederland bereikbaar te houden.

Dit kunnen we voor jou betekenen

Veiliger en vlotter

De toepassing van slimme technologie in en boven de weg maakt vervoer veiliger, vlotter en duurzamer. Omdat infrastructurele projecten grote impact hebben op de omgeving, is stevig en gedegen omgevingsmanagement steeds vaker de sleutel tot een succesvol infraproject. Bovendien zijn de belangen van de gebruikers en omwonenden, de opdrachtgever en de natuur met elkaar in balans. Want bereikbaarheid en leefbaarheid gaan steeds vaker hand in hand. Van Gelder helpt bij het vinden van de balans tussen grijs, groen én blauw.

Oplossingen voor alle mobiliteiten

Als full-service infrapartner hebben we alle expertise in huis die nodig is om Nederland bereikbaar te maken en te houden. Daarbij beperken we ons niet alleen tot (snel)wegen, straten, fietspaden of rotondes. Ook voor mobiliteiten zoals tram, metro en spoor biedt Van Gelder infrastructurele oplossingen. Waar mogelijk werken we integraal en duurzaam, maar altijd veilig en in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Groot en complex of eenvoudig en overzichtelijk, Van Gelder bouwt mee en maakt impact.

Trots op ons werk

Ook bijdragen aan de Bereikbaarheid in Nederland?

#teamvangelder

Bij Van Gelder werk je bij één van de meest veelzijdige infrabouwers van Nederland. Van Gelder is een familiebedrijf dat het hart voor zijn medewerkers en opdrachtgevers op de juiste plek heeft. Van Gelder heeft werklocaties over het hele land.