Vacature

Kom jij werken bij Van Gelder?

Bouw met ons mee aan een veilig, bereikbaar, leefbaar en verbonden Nederland!
3
Project

De grote aantallen van Windplan Groen

Icoon van opdrachtgever
Opdrachtgever
Gesloten Distributie Systeem Groen B.V.
Icoon van gebruikers
Werkmaatschappij
Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken
Aannemings­maatschappij Van Gelder
Icoon van locatie
Locatie
Dronten e.o. (Flevoland)
Icoon van tijd
Uitvoeringsperiode
Januari 2021 - juli 2022

Om de klimaatdoelstellingen te halen, kiest de overheid in Flevoland bewust voor clustering van windturbines in grootschalige projecten. Meer wind met minder molens is daarbij het credo. In het oostelijke deel van Flevoland gebeurt dat in Windplan Groen. Van Gelder bouwt mee.

Windplan Groen is een plan voor negentig nieuwe windturbines. Samen leveren deze turbines straks maar liefst 1,9 miljard kWh aan groene energie. Dat is genoeg om de hele provincie Flevoland een jaar lang van energie te voorzien. Daarmee wordt Windplan Groen het grootste windpark op Nederlandse bodem én voor Van Gelder het project van de grote aantallen.

142 kilometer

Van Gelder werkt mee aan de realisatie van het distributienetwerk waarmee de - door de turbines - opgewekte energie wordt vervoerd naar een onderstation. Over een lengte van veertig kilometer moeten drie stroomkabels en een datakabel worden ingeploegd. Dit gebeurt binnen slechts twee maanden en op een diepte van 1,8 meter onder het maaiveld. In totaal zal 142 kilometer aan MS-kabels in de grond worden gelegd en 42 kilometer aan dataverbindingen. Daarvoor zijn 34 gestuurde boringen met een totale lengte van 4.700 m1 nodig. Van Gelder verzorgde ook het ontwerp van de kabels op basis van de total cost of ownership methode en de aanleg van de verbindingswegen.

Minder overlast

De grondlagen blijven tijdens het ploegen op dezelfde plek, waardoor de structuur van de landbouwgrond intact blijft. Daarmee beperken wede hinder voor de omgeving, waaronder de boeren op wier land we werken, tot een minimum.

Niet graven maar ploegen

Het grootste deel van de kabels is ingeploegd en niet ingegraven. Dit heeft een aantal voordelen. Zo is de methode sneller en duurzamer. Het project kan met minder materieel, brandstof en daardoor CO2 en stikstof worden gerealiseerd.

No items found.
Klik hier om naar de vorige (pagina) te gaan
Klik hier om naar de volgende (pagina) te gaan

Wil je meer informatie?