G-kracht

Kademuren met G-kracht herstellen

Het consortium G-Kracht, met daarin Van Gelder, Gebr. De Koning en Giken, kreeg in 2021 groen licht van de gemeente Amsterdam om op innovatieve wijze kademuren te vervangen. De gemeente Amsterdam wees de kade langs Het Singel aan als pilot locatie voor het consortium. Uitgangspunt voor de uitvoeringswijze is dat zowel de straat als de gracht open blijft voor verkeer. Alleen de strook met parkeervakken zal tijdens de werkzaamheden worden afgesloten. Een van de uitgangspunten voor het vernieuwen van de kademuur is zo min mogelijk hinder voor de omgeving.

Bij het vernieuwen van de kademuur is de werkruimte zo klein mogelijk. Zo blijft de straat bijvoorbeeld open voor het verkeer en kan het vaarverkeer ook langs het werk. De bouwlogistiek vindt vanaf het water plaats. En we werken op een smalle strook. We beperken de geluidsoverlast zoveel mogelijk en proberen bomen te behouden. De leefbaarheid van de omgeving komt nauwelijks in het gedrang en daar is Van Gelder trots op.

Omgevingsmanager Arne Mets van de gemeente Amsterdam kijkt uit naar de samenwerking met G-kracht bij het vernieuwen van de kademuur Singel, tussen Gasthuismolensteeg en Oude Spiegelstraat. “Vlak voor de start van de werkzaamheden informeren we de bewoners via een informatiebijeenkomst over de planning en het werk. Ook maken we tijdens de werkzaamheden gebruik van de BouwApp”.

Samenwerkingspartners

Van Gelder

Gebr. de Koning

Giken

No items found.
Klik hier om naar de vorige (pagina) te gaan
Klik hier om naar de volgende (pagina) te gaan

Wil je meer informatie?

Henk Brouwer

Commercieel directeur Aannemingsmaatschappij Van Gelder