Mijn Stad Klimaatbestendig

Mijn Stad Klimaatbestendig

Klimaatverandering en de intensivering van weersextremen is inmiddels onomstotelijk aangetoond. Neerslagintensiteit neemt toe, hitterecords worden jaarlijks verbroken en ook perioden van droogte worden langer. Deze extremen hebben een enorm effect op de openbare ruimte. Straten staan onder water, hittestress neemt toe en het aanwezige groen verdord bij droogte, waardoor de biodiversiteit nog zwaarder onder druk komt te staan. Onze openbare ruimte is toe aan een update! En ditmaal door met een systemische aanpak volledig in te zetten op klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Van Gelder, Tauw, Wavin, Mijn Waterfabriek en Donker Groep bundelen de kennis over dit vraagstuk binnen Mijn Stad Klimaatbestendig. Kennis en expertise worden ingezet vanuit de hele keten van de ontwerp- tot en met de beheer- en onderhoudsfase.

"Wij zijn binnenstedelijke ecosysteem restaurateurs. Wij maken van versteende gebieden weer gezonde leefomgevingen die klimaatbestendig en aantrekkelijk zijn. Door een combinatie van technische en natuurlijke oplossingen brengen we ecosysteemdiensten naar een hoger niveau, en verbeteren we de klimaatbestendigheid, biodiversiteit en drinkwaterkwetsbaarheid in een gebied, met en voor de bewoners!

Onze verbeteringen zijn aantoonbaar en het biedt de mogelijkheid voor opdrachtgevers om bewuste vervolgstappen te nemen. Wij bieden de totaaloplossing die bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen en gezonde en tevreden bewoners."

Samenwerkingspartners

Van Gelder

Tauw

Wavin

Mijn Waterfabriek

Donker Groep

No items found.
Klik hier om naar de vorige (pagina) te gaan
Klik hier om naar de volgende (pagina) te gaan

Wil je meer informatie?

Mijn Stad Klimaatbestendig

Uw stad of project klimaatbestendig maken