Aannemings­maatschappij Van Gelder

Samen werken aan duurzame betrouwbaarheid

Aannemingsmaatschappij Van Gelder werkt mee aan een leefbaar en bereikbaar Nederland. We zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van asfalt, wegen en straten, rioleringen en straatmeubilair. Steeds vaker vind je ons op projecten waarbij het draait om het bouw- en woonrijp maken van toekomstige woonwijken en bedrijfsterreinen. Belangrijk werk, gezien de opgave om de komende jaren zo’n 900.000 nieuwe huizen te bouwen. Daarnaast hebben wij ons gespecialiseerd in het, op duurzame manier, inrichten en onderhouden van de openbare ruimte. Het vinden van slimme, duurzame oplossingen staat bij ons centraal. Professioneel omgevingsmanagement, emissievrij werken en werken in bouwteams zijn zaken waarin we uitblinken. Waar gewenst en mogelijk werken we integraal, maar altijd in goed overleg met de opdrachtgever en met veiligheid als belangrijkste prioriteit. Van Gelder werkt landelijk en richt zich op zowel overheidsorganisaties (gemeentelijk, provinciaal en landelijk) als op het particuliere bedrijfsleven (ontwikkelaars en recreatieparken). Binnenstedelijk of in het buitengebied? We pakken de klus op en maken het tot een succes. De belangen van bewoners en andere stakeholders, opdrachtgevers en de natuur houden we daarbij in balans.

What’s a Rich Text element?

The rich text element allows you to create and format headings, paragraphs, blockquotes, images, and video all in one place instead of having to add and format them individually. Just double-click and easily create content.

Static and dynamic content editing

A rich text element can be used with static or dynamic content. For static content, just drop it into any page and begin editing. For dynamic content, add a rich text field to any collection and then connect a rich text element to that field in the settings panel. Voila!

How to customize formatting for each rich text

Headings, paragraphs, blockquotes, figures, images, and figure captions can all be styled after a class is added to the rich text element using the "When inside of" nested selector system.

Wil je meer informatie?

Hoofdkantoor

Aannemings­maatschappij Van Gelder

Sluiswachter 18
3861 SN
Nijkerk
Postbus 1136
3860 BC
Nijkerk

Leendert Ripping

Directeur Aannemingsmaatschappij Van Gelder

Wij zoeken nieuwe collega's. Kom werken bij Van Gelder!