Pers

Aanleg ondergrondse infrastructuren in Zuid-Holland

Gepubliceerd op:
14/4/2023

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken krijgt de opdracht voor het aanleggen en vervangen van ondergrondse infrastructuren voor woningnieuwbouwprojecten in Zuid-Holland. Dit gebeurt in opdracht van Combi Structin-Noord, een samenwerkingsverband van netbeheerders in de provincie Zuid-Holland.

De opdracht betreft het aanleggen van kabels en leidingen voor water, gas en elektra geleverd door waterleidingbedrijf Oasen en Netwerkbedrijf Liander in het zogenaamde perceel 2. Dit perceel omvat de gebieden Nieuwkoop, Alphen aan de Rijn, Kaag en Braassem, Leiderdorp en Zoeterwoude. De aanleg van de kabels en leidingen is nodig om de forse ambities met betrekking tot het bouwen van voldoende nieuwe woningen in deze regio mogelijk te maken. Het betreft een opdracht met een looptijd van vier jaar met een mogelijke verlenging van vier keer een jaar. Met de opdracht is een bedrag van € 8 miljoen per jaar gemoeid.

In één keer goed

Bijzonder aan de opdracht is dat Van Gelder de kabels en leidingen voor gas, water en elektriciteit gecombineerd gaat aanleggen. Dankzij deze efficiënte aanpak wordt de overlast voor de omgeving en de opdrachtgevers tot een minimum beperkt.  

De voorbereidende werkzaamheden voor het project starten in mei van dit jaar. Direct na de bouwvak start Van Gelder met de uitvoerende werkzaamheden. Van Gelder zal naar verwachting jaarlijks circa 750 gasaansluitingen aanleggen/saneren en 2.000 wateraansluitingen en evenzoveel energieaansluitingen realiseren.  Binnen het pakket hoofdleidingen wordt gestreefd naar het jaarlijks aanleggen/vervangen van acht kilometer gasleiding, dertig kilometer waterleiding en circa veertig kilometer elektrakabels. Dit betreft zowel laag- als middenspanning. Ook plaatst Van Gelder laadpalen voor elektrische auto’s.

Jesper Pottuit, directeur Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken: “We gaan met vertrouwen aan de slag en zijn trots dat we als Van Gelder een bijdrage kunnen gaan leveren aan de realisatie van nieuwe woningen en aan de noodzakelijke energietransitie. Doordat we als aannemer al tijdens de ontwerpfase worden ingeschakeld, kunnen we vroegtijdig de benodigde uitvoeringscapaciteit reserveren. Daardoor zijn we in staat om een betrouwbare planning af te geven. Daarnaast biedt het ons de gelegenheid om onze uitvoeringsexpertise in het ontwerp te verwerken waardoor we de werkzaamheden straks snel, efficiënt en in één keer goed kunnen uitvoeren."

Opdrachtgever

Structin is een samenwerkingsverband van acht netbeheerders in de provincie Zuid-Holland. Structin coördineert de aanleg van nieuwe ondergrondse infrastructuren voor woningnieuwbouwprojecten in de provincie. Om alle woningen aan te kunnen sluiten, investeren de netbeheerders jaarlijks veel in hun netwerken. Door samen op te trekken wordt dubbel werk voorkomen. Bovendien is er een betere afstemming omdat iedereen volgens hetzelfde proces werkt.

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken is gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en onderhouden van kabels, leidingen en distributienetwerken. En niet alleen voor gas, water en elektra. Steeds vaker werkt Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken mee aan het bouwen van distributienetwerken voor zonne- en windenergie. Van Gelder Kabel-. Leiding- en Montagewerken maakt onderdeel uit van Van Gelder Groep.

Wil je meer informatie?