Pers

Contract verbreding noordelijk deel A27 getekend

Gepubliceerd op:
14/4/2023

Rijkswaterstaat en de bouwcombinatie De Groene Waarden (bestaande uit BESIX en Mobilis met de partners Van Gelder, Mourik en BESIX Infra Nederland) ondertekenden op woensdag 12 april in Nieuwegein het design & build contract voor de verbreding van het noordelijke deel van de A27 tussen Houten en Everdingen. Het noordelijk deel van het project beslaat een lengte van zeven kilometer. Het project heeft een doorlooptijd tot in 2032.

Omvangrijk infraproject

Directeur-generaal Michèle Blom ondertekende het contract namens Rijkswaterstaat. Nic de Roeck, algemeen directeur BESIX Nederland, en Remco Hoeboer, algemeen directeur van Mobilis, ondertekenden het contract namens de bouwcombinatie De Groene Waarden. Michèle Blom noemde in haar speech het project complex en één met technische uitdagingen: de vernieuwing van de Hagesteinse brug, de verbreding van de Houtensebrug en veel plaatsen met een slappe ondergrond. Daarnaast moet het weg- en waterverkeer tijdens de verbouwing door blijven stromen.


De weg tussen Houten en Everdingen krijgt in zuidelijke richting vier rijstroken. In de noordelijke richting (Everdingen en Houten) blijven de twee rijstroken en een spitsstrook behouden. Op de plaats van de huidige Hagesteinsebrug komt een nieuwe brug  met een fietsverbinding. De bestaande Houtensebrug wordt verbreed. De ligging van het project vraagt veel aandacht voor de omgeving. Een omgeving met drie aangrenzende gemeenten, een provincie, twee waterschappen, veel bedrijventerreinen, maatschappelijke organisaties en omwonenden. Het verkeer op de weg en het water moet blijven doorstromen en de weg moet passen in het landschap met de Hollandsche Waterlinie. De Groene Waarden wil als goede gastheer samen met Rijkswaterstaat de hoeder zijn van het landschap en de A27. Stakeholders uit de directe omgeving waren al vroeg betrokken bij het project. Bijvoorbeeld om mee te denken over de groeninrichting en het woon-werkverkeer.


"Van Gelder maakt zich sterk voor een vlotte en veilige doorstroming van het wegverkeer op deze belangrijke verkeersader. Ons doel is het creëren van een stabiel en voorspelbaar verkeersbeeld. Hierdoor ervaart het verkeer tijdens de werkzaamheden van de komende jaren zo min mogelijk overlast," aldus Rolf Mars, directeur Grote & Integrale Projecten van Van Gelder.

Duurzaamheid

In het uitgebreide infraproject is duurzaamheid een belangrijk onderdeel. Zo zit in de aanbieding een plan van aanpak voor de duurzame voetgangersbrug De Kroon. De bouwcombinatie hergebruikt een aantal stalen liggers van de Hagesteinsebrug voor de hoofdoverspanning van de nieuwe voetgangersbrug De Kroon. Het staal van de Hagesteinsebrug komt terug in de overkapping van de voetgangersbrug.

Projecten zoals de verbreding van de A27 kennen veel onzekerheden en risico’s. De tweefasen-aanpak geeft de beheersing van de risico’s vorm waarin de markt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat het ontwerp uitwerkt. De prijs voor de meest risicovolle delen stellen we met deze aanpak pas vast als de risico’s en de onzekerheden verder duidelijk zijn en het ontwerp definitief is.

Tweefasen-aanpak

Net als bij het project A27 Zuid (Everdingen-Hooipolder) werkt de combinatie ook bij het project A27 Noord volgens de tweefasen-aanpak. Een aanpak die belangrijk is voor de transitie naar een vitale infrasector.

Tijdens de bijeenkomst voor de contractondertekening lichtte Dick van Klaveren, portfoliodirecteur Rijkswaterstaat, de systematiek toe. Projecten zoals de verbreding van de A27 kennen veel onzekerheden en risico’s. De tweefasen-aanpak geeft de beheersing van de risico’s vorm waarin de markt in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat het ontwerp uitwerkt. De prijs voor de meest risicovolle delen stellen we met deze aanpak pas vast als de risico’s en de onzekerheden verder duidelijk zijn en het ontwerp definitief is.

Wil je meer informatie?

Rolf Mars

Directeur Van Gelder Grote en Integrale projecten