Nieuws

Nieuwe contracten onderhoud droge infrastructuur in Rotterdamse haven

Gepubliceerd op:
30/10/2023

Havenbedrijf Rotterdam heeft woensdag 11 oktober nieuwe onderhoudscontracten gesloten met Aannemingsmaatschappij Van Gelder voor de weginfrastructuur en idverde voor de groenvoorzieningen van de Rotterdamse haven.

De twee aannemers - die al sinds 2017 deze droge infrastructuur onderhouden - hebben zich verplicht om in 2025 dit onderhoud emissieloos te verrichten. Met het onderhoud is een jaarlijks bedrag van circa €5 miljoen gemoeid. De nieuwe contracten zijn afgesloten voor de duur van 4 jaar.

  • Emissieloos onderhoud droge infrastructuur haven in 2025
  • Alleen emissieloze leveranciers in 2026
  • Tien procent meer biodiversiteit in 2027

De haven van Rotterdam wordt beheerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Naast de diverse haventerreinen, kades en waterwegen zijn er op alle duizenden hectare grond ook veel infrastructurele voorzieningen aangebracht, onder meer 500 kilometer wegennet, leidingstroken en verschillende groenvoorzieningen en natuur. Deze worden door het Havenbedrijf onderhouden, waarbij de werkzaamheden worden uitbesteed aan aannemers.

Biodiversiteit

Het Havenbedrijf legt de nadruk in de contracten - naast veiligheid - op de verduurzaming van het onderhoud van de droge infrastructuur. In 2025 moet dat onderhoud emissieloos zijn. Een jaar later moeten ook alle leveranciers emissieloos zijn en nog eens een jaar later - in 2027 - moet de biodiversiteit van het openbare groen in de haven met tien procent zijn verbeterd.

Boudewijn Siemons (CEO a.i. en COO Havenbedrijf): 'Het Havenbedrijf is zeer tevreden over het onderhoud in de haven. Vandaar ook dat we de contracten met Van Gelder en idverde graag verlengen. En we dagen onze partners uit om dit onderhoud nog duurzamer te verrichten. Dat zijn wij verplicht aan onze klanten en de omwonenden van de haven. Alleen door verduurzaming centraal te stellen in ons beleid, is een emissieloze haven haalbaar.'

Wil je meer informatie?

Jeroen van Driel

Bedrijfsleider Assetmanagement, beheer en onderhoud