Publicatie

Forse groei in omzet en orderportefeuille in 2022

Gepubliceerd op:
22/6/2023

Van Gelder Groep kijkt terug op een financieel én bedrijfsmatig goed 2022. Het full-service infrabedrijf realiseerde een forse omzetstijging van € 566 miljoen in 2021 naar € 724 miljoen in 2022. De omvang van de orderportefeuille steeg voor het vierde achtereenvolgende jaar en kwam uit op een recordbedrag van € 1,25 miljard.

“De gehele Van Gelder-organisatie heeft zich in 2022 weerbaar en wendbaar getoond. Daardoor zijn we in staat gebleken om, ondanks alles wat er in de wereld om ons heen gebeurde, de uitgezette koers vast te houden en toegevoegde waarde te blijven leveren voor onze klanten. Mijn waardering voor de collega’s die daar het afgelopen jaar aan hebben bijgedragen is groot”, aldus Henri van der Kamp, algemeen directeur Van Gelder Groep.

Overname

Van Gelder nam in 2022 het Alkmaarse bedrijf Stam & Co over van Alliander en verwierf een minderheidsbelang in ADUCO Nederland. De stijgende prijzen van materialen, grondstoffen en brandstof beïnvloedden het nettorendement, dat in 2022 uitkwam op 4,1%, lager dan de 5,0% die Van Gelder in 2021 realiseerde. Van der Kamp: “Niet alleen het bedrijf, maar ook onze collega’s voelen de gevolgen van de prijsstijgingen en de inflatie in hun portemonnee. Daarom hebben we in 2022 met een netto-uitkering geprobeerd de financiële pijn bij een grote groep collega’s iets te verzachten.

Duurzame investeringen

Net als in 2021 investeerde Van Gelder fors in de verder verduurzaming van het bedrijf. Zo nam Van Gelder naast elektrische vrachtwagens, ook de eerste door waterstof aangedreven vrachtwagen in gebruik. Van Gelder-dochter Klever Boor- en Perstechniek, nam een volledig elektrische boorinstallatie van 235 ton in gebruik en maakt daarmee ook stappen richting de verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering.  

Orderportefeuille

De orderportefeuille is voor de komende jaren goed gevuld. “We zijn er in geslaagd een groot aantal langjarige opdrachten binnen te halen. Daardoor kunnen we als Van Gelder ook de komende jaren een forse bijdrage leveren aan het realiseren van de energietransitie en het leefbaar houden van Nederland.”

De omvang van de orderportefeuille bedroeg eind 2022 € 1,25 miljard. Van der Kamp: “Van Gelder is eind 2022 een stabiel familiebedrijf met een heldere visie op veiligheid, het belang van persoonlijke ontwikkeling en samenwerking in de keten. We merken dat dit ons helpt bij het aan ons binden van startende en ervaren vakprofessionals. Toch blijft de krappe arbeidsmarkt ook in 2023 een serieus punt van zorg”.

Lees hier het jaarverslag van Van Gelder Groep.

Wil je meer informatie?