Publicatie

Forse groei zet door, focus op duurzaamheid en samenwerken met opdrachtgevers

Gepubliceerd op:
23/2/2024

Van Gelder Groep kijkt terug op een financieel én bedrijfsmatig goed 2023. Het full-service infrabedrijf realiseerde een forse omzetstijging van € 725 miljoen in 2022 naar € 802 miljoen in 2023. Het nettorendement nam toe tot 5%. De omvang van de orderportefeuille steeg voor het vijfde achtereenvolgende jaar en kwam uit op een recordbedrag van € 1,65 miljard. Ook op het gebied van duurzaamheid, de belangrijkste strategische pijler van Van Gelder Groep, werden stappen gezet.

“Na een licht onstuimig 2022 zijn we in afgelopen jaar in rustiger vaarwater beland. Daarin werkten we koersvast aan de grote infrastructurele uitdagingen van ons land én aan een mooie toekomst voor ons bedrijf. We zijn trots op de ruim 1.450 collega’s die zich stuk voor stuk vol enthousiasme hebben ingezet om de mooie resultaten van afgelopen jaar te behalen. Naast duurzaamheid is goed werkgeverschap één van onze strategische pijlers, en daar zullen we zeker ook in de toekomst veel aandacht aan besteden om de groeiende vraag vanuit de markt te kunnen bedienen,” zegt Henri van der Kamp, algemeen directeur Van Gelder Groep.

Overname

Van Gelder nam het afgelopen jaar TM Techniek over en begin 2024 de Van Voskuilen Groep en een meerderheidsbelang in de SAB Groep. Daardoor ontstaan er in de toekomst belangrijke schaal- en synergievoordelen.

Met deze en de voorafgaande overnames van Klever Boor- en Perstechniek en Stam & Co, versterkt Van Gelder haar positie in de markt en kan zij nog beter bijdragen aan de maakbaarheid van ondergrondse infrastructurele projecten.

Duurzame investeringen

Duurzaam ondernemen is de belangrijkste strategische pijler van Van Gelder. We willen op dit thema vooroplopen. We zien de transitie naar duurzaam werken als de transitie naar het nieuwe normaal. Die transitie is in 2023 stevig doorgezet met tal van acties en projecten.

Er werd stevig geïnvesteerd in mensen, in duurzaam elektrisch materieel en in het bijdragen aan de duurzaamheidsambities van opdrachtgevers.

Orderportefeuille

De orderportefeuille is voor Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken historisch goed gevuld. “We zijn er in geslaagd een groot aantal langjarige opdrachten binnen te halen, met meer focus op partnerschap. Daardoor kunnen we als Van Gelder ook de komende jaren een forse bijdrage leveren aan het realiseren van de energietransitie en het leefbaar houden van Nederland.”

De omvang van de orderportefeuille bedroeg eind 2023 € 1,65 miljard. Van der Kamp: “Van Gelder is eind 2023 een stabiel familiebedrijf met een heldere visie op veiligheid, het belang van persoonlijke ontwikkeling en samenwerking in de keten. We merken dat dit ons helpt bij het aan ons binden van startende en ervaren vak professionals en gaan hier in 2024 nog meer aandacht aan besteden.”

Lees hier het jaarverslag van Van Gelder Groep

Wil je meer informatie?