Pers

OV Terminal Amsterdam-Zuid

Gepubliceerd op:
18/10/2022

Van Gelder bouwt mee aan de OV Terminal Amsterdam-Zuid. Dat doen we als deel van de Bouwcombinatie Nieuw-Zuid. Deze combinatie krijgt de opdracht voor de bouw van de Openbaar Vervoerterminal (OVT). Donderdag 26 augustus 2021 hebben de betrokken partijen hun handtekening gezet onder het eerste deel van de overeenkomst.

Het contract omvat de bouw van een nieuwe ondergrondse passage en de verbreding van de bestaande ondergrondse passage van station Amsterdam-Zuid, om te voorzien in het groeiende aantal reizigers. Een hoogwaardig vervoersknooppunt met internationale allure waar trein, metro, tram en bus samenkomen en een inpassing in de Zuidas; dat is het vooruitzicht voor station Amsterdam-Zuid. Bijzonder aan deze opdracht is dat het in verschillende delen uiteenvalt: de bouw van de tweede stationspassage en de vernieuwing van de huidige passage.

Twee-fasen-aanpak

Bij de opdracht voor OVT Amsterdam-Zuid wordt een zogenoemd twee-fasen-aanpak toegepast. Voordat de bouwfase begint, gaan de opdrachtgever en de bouwcombinatie op basis van het definitief ontwerp van Zuidasdok het uitvoeringsplan, de risico’s en definitieve contractsom bepalen. Als daarover begin 2022 overeenstemming is, volgt fase twee voor de daadwerkelijke uitvoering. Zuidasdok is een van de grootste infrastructurele projecten van Nederland.

De uitvoerende werkzaamheden van Nieuw-Zuid beginnen naar verwachting in juli 2022. De oplevering van de tweede stationspassage, de zogenoemde Brittenpassage, is uiterlijk in 2027 gereed.

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van Zuidasdok zijn het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende organisaties voor Zuidasdok zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam. Samen vormen zij de projectorganisatie Zuidasdok. Het bouwconsortium Nieuw-Zuid bestaat uit TBI-onderneming Mobilis, Boskalis en Aannemingsmaatschappij Van Gelder.

Zuidasdok verbreedt de A10-Zuid van acht naar twaalf rijstroken en brengt in het centrum van Zuidas de snelweg onder de grond, om zo ruimte te maken voor het totaal vernieuwde station Amsterdam-Zuid. Daardoor kan dit station zich ontwikkelen tot een comfortabel en hoogwaardig internationaal vervoersknooppunt.

Rijkswaterstaat

Michele Blom, directeur-generaal Rijkswaterstaat: “Dit is een bijzonder moment, want dit moment betekent een mijlpaal in de realisatie van Zuidasdok. Het project wordt opgeknipt in deelprojecten, waarvan deze gunning de eerste is. Met de uitbreiding van het station en het deels ondergronds brengen van de A10 maken we de Zuidas in de toekomst beter bereikbaar voor wonen en werken en het tweede centrum van Amsterdam.”

“Samenwerking, transparantie en vertrouwen op elkaars competenties vormen de basis voor een succesvolle afronding van dit project. Deze competenties zitten al meer dan 100 jaar in het DNA van Van Gelder. We gaan met vertrouwen aan de slag en zijn trots op het feit dat wij een bijdrage gaan leveren aan de bereikbaarheid en leefbaarheid van dit deel van Nederland”, aldus Rolf Mars, directeur Grote en Integrale Projecten van Van Gelder. Binnen het project wordt samengewerkt met Mobilis en Boskalis.

Wil je meer informatie?

Rolf Mars

Directeur Van Gelder Grote en Integrale projecten