Nieuws

RODS-contract voor Van Gelder Verkeerstechniek

Gepubliceerd op:
18/10/2022

Van Gelder Verkeerstechniek gaat in opdracht van Rijkswaterstaat Openbare Verlichting en Dynamische Verkeersmanagementsystemen vervangen in de regio’s West-Nederland Zuid en Zee en Delta. Het betreft een raamcontract (RODS) met een looptijd van twee jaar en mogelijke verlenging van twee keer één jaar.

RODS

De Raamovereenkomst voor realisatie van Openbare Verlichting en Dynamisch Verkeersmanagement Systemen (RODS) draait om het vervangen van de huidige openbare verlichting voor nieuwe en duurzame LED-verlichting. Daarnaast bevat de overeenkomst het vervangen van Wegkantsystemen (WKS) door de nieuwe generatie Intelligente Wegkantsystemen (iKWS), inclusief alle bijbehorende installaties en veiligheidsmaatregelen. Ook kunnen vervanging van camera’s, portalen, matrixsignaalgevers, verkeersregelinstallaties en alle andere ‘assets met een draadje’ onder dit raamcontract in opdracht worden gegeven. Hiermee wordt het wegareaal in de regio’s verbeterd, verduurzaamd en veiliger. Met dit raamcontract is een bedrag van € 15 tot € 20 miljoen per jaar gemoeid. De werkzaamheden starten op 1 oktober 2021.

Integrale aanpak

Van Gelder Verkeerstechniek kiest voor een integrale aanpak. Alle losse technieken bundelen we samen tot een krachtige totaaloplossing, waarin alle onderdelen feilloos op elkaar aansluiten én op de systemen van de beheerder. Door al in een vroeg stadium mee te denken over het definiëren van de Nadere Opdracht en de scope-definitie, vindt er in de uitvoering zo min mogelijk verstoring plaats. State-of-the-art scantechnieken worden ingezet om het areaal en de aanwezige assets in kaart te brengen. Een intensieve samenwerking met ketenpartijen draagt tot slot bij aan de efficiënte en kwalitatief goed verkeerssysteem.

Wil je meer informatie?

Bas Vonkeman

Directeur Van Gelder Verkeerstechniek