Publicatie

Uitstekende financiële resultaten in 2021

Gepubliceerd op:
14/4/2023

Van Gelder Groep kijkt met tevredenheid terug op 2021. Het full-service infrabedrijf zag de omzet stijgen van € 535 miljoen in 2020 naar € 566 miljoen in 2021. Ook de nettowinst en de orderportefeuille ontwikkelden zich positief.

Het jaar 2021 was een goed jaar voor Van Gelder, ondanks de coronacrisis en de beperkingen die de civiele markt ondervindt van de stikstofcrisis. Dankzij inspanningen om de processen te optimaliseren en de faalkosten te beperken, steeg de nettowinst van € 16,7 miljoen (3,1%) in 2020 naar € 28,1 (5,0%) in 2021. “De organisatie heeft zich niet uit het veld laten slaan en heeft vol ingezet op procesoptimalisatie, verduurzaming en het leveren van toegevoegde waarde aan onze klanten. Dat zien we terug in de resultaten en in de orderportefeuille die in 2021 van € 735 miljoen naar € 973 miljoen steeg. Ik heb dan ook veel waardering voor de veerkracht die collega’s hebben getoond”, aldus Henri van der Kamp, algemeen directeur van Van Gelder Groep. “Ook de investeringen die we hebben gedaan in het verbeteren van de veiligheidscultuur binnen de werkmaatschappijen werpen hun vruchten af. Het aantal ongevallen en ongelukken bleef mede daardoor beperkt en vrijwel alle bedrijven stegen een trede op de Veiligheidsladder. Er was ook oog voor de sociale veiligheid binnen de organisatie. Zo stelden we samen met collega’s een integriteitscode op die we in 2022 verder gaan uitrollen binnen de organisatie.”

Stam & Co

Van Gelder versterkte zich begin 2022 door de overname van Stam & Co van Alliander. Onder Van Gelder zal Stam & Co zich verder ontwikkelen tot een volwaardig infrabedrijf. Dankzij de schaalgrootte die ontstaat, kan Van Gelder de voor de Nederlandse energietransitie noodzakelijke bijdrage leveren.

Investeringen

In 2021 werd ruim € 5 miljoen geïnvesteerd in vooral elektrisch materieel zoals een volledig elektrische asfaltspreidmachine en een elektrische boormachine van 220 ton. Dit is een uitvloeisel van de duurzaamheidsagenda die Van Gelder in 2021 opstelde. In deze agenda zijn ambitieuze doelstellingen op het gebied van Energie & Emissie, Materialen, Klimaat & Natuur en Beleving opgenomen. Tevens is een start gemaakt met de verduurzaming van panden, door bijvoorbeeld 800 zonnepanelen te plaatsen op het dak van de materieeldienst in Elburg.

Lees hier het jaarverslag van Van Gelder Groep.

Wil je meer informatie?