Nieuws

Van Gelder breidt elektriciteitsnetwerk uit in opdracht van Liander

Gepubliceerd op:
18/10/2022

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken gaat het elektriciteitsnetwerk in de regio Midden-Friesland uitbreiden. Dit gebeurt in opdracht van netbeheerder Liander. Daarmee draagt Van Gelder bij aan een moderne infrastructuur die nodig is om aan de stijgende elektriciteitsvraag te voldoen.

Het gebied waarin Van Gelder aan de slag gaat, vormt samen met twee andere deelgebieden het programma Netuitbreiding Lelie, afgekort NuLelie. Dit programma richt zich op het uitbreiden van het elektriciteitsnet in Friesland en de Noordoostpolder. Deze uitbreiding is nodig om tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne-energie. Hierdoor staat volgens Liander het huidige energienetwerk onder druk en zijn er gebieden waar grote bedrijven geen nieuwe of extra capaciteit kunnen krijgen of leveren.

De opdracht die Van Gelder Kabel-, Leiding en Montagewerken heeft gekregen betreft het aanleggen van kabels in Midden- en West-Friesland. Het betreft een opdracht met een looptijd van vier jaar met de  mogelijkheid van verlenging van vier keer een jaar. Er is een totaalbedrag van maximaal € 70 miljoen mee gemoeid. De voorbereidende werkzaamheden voor het project starten binnenkort. Volgend jaar start Van Gelder met de uitvoerende werkzaamheden.

Wil je meer informatie?

Jesper Pottuit

Directeur Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken