Blog

Van Gelder neemt de rol van regisseur op zich

Gepubliceerd op:
22/9/2022

De impact van het voornemen van het kabinet om de aardgaskraan voorgoed dicht te draaien op de onder- en bovengrondse infra is enorm, stelt algemeen directeur Henri van der Kamp. Zeker gezien de geringe ruimte die ons land biedt om dit in het landschap in te passen. Aan de gedreven vakmensen van Van Gelder zal het echter niet liggen. Zij staan gesteld om de uitdaging aan te gaan.

Van der Kamp wil maar zeggen: onder de grond, zeker in de steden, ligt nu al een wirwar aan buizen, leidingen en riolering. Daartussen nog een plekje vinden voor een geheel nieuw, duurzaam kabelnetwerk is een ‘gruwelijk ingewikkelde puzzel’. Om nog maar te zwijgen over alle instanties waarmee je te maken krijgt, zodra je ook maar een schep in de grond steekt. “Neem de kabels die we leggen voor een windpark in wording”, zegt hij. “Daar zijn, los van de opdrachtgever, al gauw tienallen partijen bij betrokken. Van de boeren op wiens land de windmolens moeten verrijzen tot alle lokale en regionale overheden die de vergunningen daartoe moeten regelen. En dan moet je ook nog dealen met allerlei architecten en onderaannemers.”

Gedoe of een uitdaging? Van der Kamp kiest voor het laatste. Maar zomaar een klus aannemen en deze zo goed en goedkoop mogelijk uitvoeren, is er anno nu niet meer bij. “Infraprojecten worden in toenemende mate complex. We moeten allerlei vlakken meer de samenwerking zoeken en de rol van regisseur durven op te pakken. Want juist daar hebben opdrachtgevers behoefte aan. Ik ben er van overtuigd dat de grote infrastructurele vraagstukken waar we nu mee geconfronteerd worden, alleen maar op te lossen zijn door intensieve en constructieve samenwerking met alle ketenpartners.”

De infrapartner voor Nederland

Een groot voordeel: Van Gelder hééft vrijwel alle benodigde kennis en expertise al in huis. Van der Kamp: “In tegenstelling tot veel concurrenten bieden wij een totaalpakket. We zijn wat dat betreft echt een full-service infrabedrijf. Niet voor niets hebben we recent de slogan Vertrouwd Verder, ingeruild voor de slogan ‘De infrapartner voor Nederland’. Dat stelt ons in staat om de rol te pakken die van ons gevraagd wordt. Maar om daarin leidend te blijven, moeten we nog meer klant- en maatschappijgericht gaan denken. We moeten nog beter aansluiten bij de huidige tijdgeest. En als dat betekent dat we meer moeten investeren in duurzaam ondernemen, dan doen we dat. Niet voor niets hebben we onlangs miljoenen euro’s geïnvesteerd in nieuw, duurzaam materieel. Zo hebben we  straks twee vrachtwagens die op waterstof rondrijden en een nieuwe asfaltspreidmachine die honderd procent elektrisch is.”

Vooralsnog kosten die machines vooral geld, vervolgt hij. “Alleen al die elektrische asfaltspreidmachine is vier keer zo duur als een reguliere. Daarbij is het nog maar de vraag of klanten daadwerkelijk willen betalen voor de duurzame versus de standaard aanpak.” Maar gezien de huidige klimaatuitdagingen staat volgens hem één ding vast: in de toekomst wordt emissieloos en circulair bouwen sowieso de norm. “Dan heb ik liever dat Van Gelder de eerste is die deze nieuwe werkwijze omarmt dan de laatste. Ook om als bedrijf interessant en inspirerend genoeg te blijven voor een nieuwe generatie vakmensen.”

Purpose

Reden temeer om eind 2021 de missie en visie van de organisatie nog eens kritisch tegen het licht te houden. Zijn deze nog passend en inspirerend genoeg? Van der Kamp: “Wat werkte na het succes van de eerste honderd jaar moet je vasthouden, maar je moet ook kritisch durven kijken naar wat je lang als vaste waarde hebt gezien. Alleen zo blijven we ook in de tweede eeuw van ons bestaan relevant. Van een familiebedrijf, waar Elburg ooit het centrum van de wereld was, naar een landelijke opererende onderneming met een open blik naar de toekomst. Nu nog zeggen ‘zo hebben we het altijd gedaan’, is het slechtste excuus wat je kunt bedenken. We hebben daarom een nieuwe missie en visie geschreven waaruit duidelijk onze ambities op het gebied van duurzaamheid af te lezen zijn. En we hebben voor het eerst een purpose, dat waar we het voor doen, geformuleerd. Dat geeft energie en richting voor de komende honderd jaar.”

Wil je meer informatie?

Henri van der Kamp

Algemeen directeur Van Gelder Groep