Pers

Van Gelder neemt Stam & Co over van Alliander

Gepubliceerd op:
18/10/2022

Netwerkbedrijf Alliander draagt aannemer Stam & Co uit Alkmaar over aan de Van Gelder Groep. Deze week hebben de partijen daarover een overeenkomst getekend. Onder Van Gelder kan Stam & Co zich verder ontwikkelen als volwaardig infrabedrijf en ontstaan er meer schaalvoordelen.

Met de verkoop van Stam & Co neemt Alliander afscheid van de eigen aannemer. Dit is het gevolg van de nieuwe aannemerijstrategie die in 2021 is ingezet. Het doel van deze strategie is om samen met aannemers het groeiende werkpakket te kunnen realiseren tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten, terwijl de betrouwbaarheid van het net geborgd blijft. Uitvoerende werkzaamheden worden zoveel als mogelijk door middel van aanbestedingen uitbesteed, waarbij de netbeheerder verantwoordelijk blijft voor de regievoering. Daarnaast worden nu ook grotere werkpakketten voor langere tijd uitbesteed waarbij indien mogelijk ook aannemers de mogelijkheid krijgen om regie voeren.

Toename werkpakket

De economie groeit en de samenleving digitaliseert. Nederland bouwt in een recordtempo huizen, gaat van het aardgas en verduurzaamt zijn energieproductie. Deze ontwikkelingen zorgen voor een explosieve vraag naar elektriciteit en ruimte op het elektriciteitsnet om groene stroom te kunnen vervoeren. ‘Door de stijgende vraag naar elektriciteit is ons werkpakket de afgelopen tijd enorm toegenomen. De noodzakelijke uitbreiding van de elektriciteitsnetten moet daarom fors worden versneld. Onze aannemerijstrategie is erop gericht om de realisatiecapaciteit slimmer te organiseren waarbij Alliander en haar aannemers ook investeren in uitbreiding van de benodigde technische capaciteit. Zo kan meer werk worden verzet tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten’, zegt Marlies Visser, COO bij Alliander.

Zelfstandig opererend bedrijf

Onder Van Gelder kan Stam & Co zich verder ontwikkelen als volwaardig infrabedrijf en ontstaan er meer schaalvoordelen. Stam & Co blijft een zelfstandig opererend bedrijf, werkend onder dezelfde naam. Alle 137 medewerkers gaan mee over. Voor hun werk verandert er niks. Henri van der Kamp, algemeen directeur van de Van Gelder Groep verwelkomt de nieuwe collega’s met open armen. “Van Gelder is net als Stam & Co een Nederlands familiebedrijf en heeft al meer dan 100 jaar ervaring in onder- en bovengrondse  infrastructuren. De overname van dit mooie Alkmaarse bedrijf past goed binnen de strategie van Van Gelder. Om op betrouwbare en professionele wijze te kunnen blijven bijdragen aan de vergroting van de netwerkcapaciteit van onder andere netbeheerder Liander, is schaalvergroting noodzakelijk. Samen met de professionals van Stam & Co werken we aan een toekomstbestendige, slimme en duurzame infrastructuur.

Investeren in technisch personeel

Van Gelder neemt niet alleen de verantwoordelijkheid op zich om, dankzij schaalvergroting en het toepassen van slimme technologieën, meer werk te realiseren tegen lagere maatschappelijke kosten. Het bedrijf heeft ook nadrukkelijk aandacht voor de mensen die nodig zijn om dat werk uit te voeren. Marlies Visser is daar blij mee. “We hebben in de hele keten meer technisch personeel nodig. Het is dan ook belangrijk dat technische talenten zich blijven ontwikkelen en verbreden om zo niemand verloren te laten gaan voor de technische sector. Ook bij Van Gelder staat vakmanschap centraal. Dat uit zich onder meer in het eigen opleidingsaanbod van de Gelderpoort Academy. Daarvan kunnen straks ook de medewerkers van Stam & Co gebruikmaken”, zegt Visser.

Beide partijen kijken met veel vertrouwen uit naar een verdere samenwerking in de toekomst. Daarin zetten zij zich samen in voor duurzame toekomst, met een veilig en betrouwbaar energienet. De overname is inmiddels goedgekeurd door de ACM.

Wil je meer informatie?

Jesper Pottuit

Directeur Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken