Nieuws

Nieuwe waterleiding geploegd voor Oasen

Gepubliceerd op:
14/4/2023

Om huishoudens en bedrijven in Ter Aar en omgeving ook in de toekomst te voorzien van schoon drinkwater, brengt Van Gelder een nieuwe drinkwaterleiding aan. Dit gebeurt met een innovatieve ploegmethode.

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken is aan de Zuidkant van Ter Aar het werk in opdracht van drinkwaterbedrijf Oasen. De werkzaamheden vinden plaats tussen het Windepad en de hoek van Zevenhovenseweg met de Achttienkavelseweg in de gemeente Nieuwkoop. Diverse geïnteresseerden namen een kijkje bij de werkzaamheden. Zij zagen hoe 1.600 meter gecementeerde stalen drinkwaterleiding wordt ingeploegd in plaats van ingegraven.

Voordelen innovatieve ploegmethode

Het ploegen heeft een aantal voordelen ten opzichte van de traditionele ingraafmethode. Zo is deze methode sneller, goedkoper, veiliger en duurzamer. Het project kan met minder mankracht, materieel, brandstof en daardoor CO₂ en stikstof worden gerealiseerd. Bovendien blijven de grondlagen tijdens het ploegen op dezelfde plek, waardoor de vruchtbare bodemstructuur intact blijft. Daarmee wordt de overlast voor landeigenaren en eventuele omwonenden tot een minimum beperkt. Omdat er minder mensen betrokken zijn bij de werkzaamheden, kan het werk ook nog eens veiliger worden uitgevoerd.

Op een diepte van 1,50 tot 3,40 meter wordt binnen een smalle werkstrook van maximaal twintig meter breed, een ploeg door de grond getrokken. Daarachter wordt de leiding de grond ingeleid. De sleuf, die hooguit vijftien centimeter breed is, valt hierna uit zichzelf weer dicht. Er komen geen grondwerkers meer aan te pas. Dat maakt de ploegmethode efficiënt en veilig. Het werk gebeurt praktisch volledig machinaal.

Dankzij de snellere werkmethode is er weinig overlast voor de omgeving. De logistieke en voorbereidende werkzaamheden op het maaiveld kosten de meeste tijd. Het feitelijk inploegen van een leidingdeel van tweehonderd meter gebeurt binnen twee uur. Naar verwachting kost het Van Gelder maximaal twee weken om de in totaal 1.600 meter lange waterleiding aan te leggen.

Wil je meer informatie?