Blog

Wie niet groot is, moet slimme keuzes maken

Gepubliceerd op:
5/10/2022

Wie niet groot is, moet slimme keuzes maken. Juist op het thema duurzaamheid. Dat geldt ook voor Stam & Co, het Alkmaarse infrabedrijf dat sinds 10 januari van dit jaar deel uitmaakt van Van Gelder Groep. En wat blijkt? Ook met kleine stappen kun je flinke duurzame resultaten bereiken.

Bij Stam & Co, gespecialiseerd in ondergrondse infra, werken zo’n 160 mensen. In de periode voor de overname door Van Gelder was er binnen het bedrijf weinig ruimte om bijvoorbeeld dure, elektrische materieelstukken aan te schaffen. Dat daagde de organisatie uit om verduurzaming te zoeken op andere fronten. “Met een groep enthousiastelingen zijn we gestart met kleine initiatieven die we makkelijk konden uitrollen. En dat werkt.”  Aan het woord is Jelle Tjallingii, projectleider bij Stam & Co. “Binnen ieder bedrijf is er laaghangend fruit. Denk maar aan afval scheiden, het gebruik van minder belastend materiaal en het installeren van zonnepanelen. En, in het geval van Stam & Co, het plaatsen van aanschaffen van elektrische trilplaten en stampers.”

Binnen Stam & Co staat eigenlijk iedereen wel positief tegenover duurzamer ondernemen, stelt Jelle: “Er waren zeker in het begin nog wel vragen en bedenkingen. Zeker over het gebruik van elektrisch materieel. Het bleek ook vooral een kwestie van gaan ervaren. Collega’s vroegen zich af of dat materieel net zo goed en makkelijk is als gewoon materieel. Die twijfel hebben we weggenomen door eerst eens elektrisch materieel te huren. Zo kon iedereen kennismaken. Inmiddels hebben we formeel beleid gemaakt: als we materieel moeten huren, kiezen we altijd voor de elektrische variant. Ook stimuleren we elektrisch rijden voor alle functies waarin dit mogelijk is.”

Werkkleding recyclen

Een bijzonder initiatief van Stam & Co is het gebruik van werkkleding van gerecycled materiaal. Alleen al door de kleding niet weg te gooien, maar te laten recyclen is in een jaar tijd fors veel bespaard. Niet alleen in CO2, maar ook in water.


Duurzaamheidsdoelstellingen

De eerste stappen zijn dus gezet. Inmiddels is Jelle namens Stam & Co lid geworden van de werkgroep Duurzaamheid van Van Gelder. "Het is fijn dat we nu in een breder perspectief kijken naar duurzaamheid en dat er vanuit Van Gelder concrete duurzaamheidsdoelstellingen zijn geformuleerd. Dat geeft richting en energie."


Wil je meer informatie?