Vacature

Kom jij werken bij Van Gelder?

Bouw met ons mee aan een veilig, bereikbaar, leefbaar en verbonden Nederland!
3
Project

Een sterk stroomnet voor Zaanstreek en Waterland

Icoon van opdrachtgever
Opdrachtgever
Liander
Icoon van gebruikers
Werkmaatschappij
Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken
Icoon van locatie
Locatie
Noord-Holland
Icoon van tijd
Uitvoeringsperiode
2023 - 2035

Noord-Holland is volop in ontwikkeling. Het aantal inwoners en bedrijven groeit en daarmee ook de vraag naar stroom. Het huidige stroomnet – dat bestaat uit verouderde kabels – kan de stijgende vraag al bijna niet meer aan. Daarom werken Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken en netbeheerder Liander tot 2035 samen aan vervanging en uitbreiding.

Het programma Helix van Liander richt zich op het middenspanningsnet in Noord-Holland Noord, het deel boven het Noordzeekanaal. In de eerste zes jaar komen er zo’n 2.000 kilometer kabels en 360 elektriciteitsruimtes bij. Van Gelder is verantwoordelijk voor het gebied Zaanstreek-Waterland (grofweg de driehoek Zaanstad, Edam-Volendam tot aan het Markermeer).

Op sommige plekken is het netwerk nu al overvol en krijgen bedrijven geen nieuwe of extra stroomaansluiting. Samen met Liander werkt Van Gelder aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet. Dankzij het project blijven inwoners en bedrijven ervan verzekerd dat ze stroom krijgen en kunnen opwekken.

Opschuiven in de keten

Van Gelder en Liander werken samen in bouwteam Helix. Zo’n bouwteam is een nieuwe vorm van samenwerken waarbij Van Gelder ‘opschuift in de keten’ en helemaal aan het begin van een project al meekijkt en adviseert. Zoals bij het ontwerp van de kabeltracés, het bestek, de vergunningaanvraag en de variantenstudie. Deze werkwijze maakt de hele opdracht een stuk efficiënter. Doordat het uitvoerende team van Van Gelder niet pas bij de start van het werk op locatie ziet wat er moet gebeuren, maar vooraf al meedenkt over de beste aanpak. Zo ontstaat een door iedereen gedragen ontwerp. En kunnen opdrachtgever (Liander) en uitvoerder (Van Gelder) sneller schakelen.

Schuiven in de keten betekent minder schakels, waarbij Van Gelder de rol pakt die voorheen bij ingenieursbureaus lag. In het Helix-programma is het zelfs zo dat per deelproject in het Van Gelder-werkgebied een separaat bouwteam aan de slag gaat. Zo kan per deelproject bekeken worden wie bij Van Gelder of Liander de onderliggende taken het beste kan oppakken.

Veiligheid

Werken in een bouwteam betekent ook dat we de veiligheid van onze medewerkers op locatie veel beter kunnen borgen. Van Gelder brengt ervaring en kennis over een veilige uitvoering in tijdens het ontwerp, zoals bereikbaarheid, bouwplaatsinrichting en verkeersveiligheid. Zo kunnen we de kabels zo veilig mogelijk aanleggen.  

Innovatie

Innovatie speelt een grote rol bij Project Helix. Zo zetten we Smart Underground Engineering in. Dat werkt op basis van het Geografisch Informatiesysteem (GIS). Daarin staat alle relevante informatie voor het werk, zoals bestaande kabels en leidingen, bomen en wegen. Het projectteam voert in wat het begin- en eindpunt van een tracé is. Het systeem geeft vervolgens drie opties: de goedkoopste, de duurzaamste en de snelste. Zoals een navigatiesysteem voor weggebruikers. Het ontwerpteam hoeft hierdoor niet zelf meer alle gegevens van een werkgebied in kaart te brengen. En heeft met de drie opties een goede aanzet voor het onderzoeken van het definitieve ontwerp.  

Duurzaamheid

Binnen project Helix kijkt Van Gelder waar innovaties op het gebied van duurzaamheid toegepast kunnen worden. Zoals pilots met elektrisch (boor)materieel en het verminderen van stikstofuitstoot.

No items found.
Klik hier om naar de vorige (pagina) te gaan
Klik hier om naar de volgende (pagina) te gaan

Wil je meer informatie?

Bart Zeegers

Projectmanager Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken