Vacature

Kom jij werken bij Van Gelder?

Bouw met ons mee aan een veilig, bereikbaar, leefbaar en verbonden Nederland!
3
Project

Eigentijds wonen in het Buurtschap Te Veld

Icoon van opdrachtgever
Opdrachtgever
Gemeente Eindhoven
Icoon van gebruikers
Werkmaatschappij
Aannemings­maatschappij Van Gelder
Icoon van locatie
Locatie
Castiliëlaan Eindhoven (Noord-Brabant)
Icoon van tijd
Uitvoeringsperiode
2021 - 2023

Betaalbaar wonen en leven in een kleinschalige, groene omgeving. Zonder grootschalige bebouwing, maar met de stad binnen handbereik. Een onbereikbare droom voor velen. Maar niet voor de bewoners van de ruim 600 woningen die op dit moment worden gebouwd aan de noordkant van Eindhoven. Buurtschap Te Veld biedt kansen voor iedereen die op een andere, meer duurzame manier wil samenleven. Van Gelder bouwt mee. We maken het ruim 137.000 m2 grote terrein bouwrijp en leggen de infrastructuur en de benodigde kabel- en leidingtracés aan. Dat doen we op basis van het principe: landschappelijk waar het kan, civieltechnisch waar het moet. En als alles klaar is gaan we aan de slag met het aanplanten van bomen en struiken. Heel veel bomen en struiken…

Klimaatadaptieve infrastructuur

In een raamwerk van bos en struiken ontstaan veertien ‘kamers’ waarin 30 tot maximaal 80 woningen een mini-buurtje vormen. Deze kamers worden omgeven door 60 centimeter diepe wadi’s. De wadi’s vormen de natuurlijke waterberging en geven een boost aan de biodiversiteit. Van Gelder legt daarom wel een stelsel aan voor de afvoer van vuil water, maar niet voor de afvoer van hemelwater. In het kader van klimaatadaptatie krijgt het regenwater dus de tijd om via de bodem te verdwijnen. De wadi’s komen uit op een door Van Gelder te graven hoofdwatergang. Deze zorgt voor de afwatering richting de nabij gelegen watergang Groote Beek.

Hard waar moet, half hard waar kan

Bij het ontwerp van het buurtschap waren het oorspronkelijke en bestaande landschap het vertrekpunt. De structuur met onder meer de bomenlanden, open velden, dichte bosschages en houtwallen vormde de basis voor het ontwerp. Dit betekent concreet dat Van Gelder de infrastructuur aanpast aan de bestaande situatie. Met de auto een rondje rijden is in het buurtschap niet mogelijk. Wel komt er een netwerk van ‘bospaden’ die de ‘kamers’ met elkaar verbinden. Deze worden niet geasfalteerd, maar worden straks door Van Gelder voorzien van een gravel-laag. Dit zorgt voor een natuurlijke uitstraling, helpt bij de afvoer van water en tegen hittestress. De buurtweg die het buurtschap verbindt met de doorgaande weg wordt in verband met de verkeersbelasting wel geasfalteerd. Om de weg toch een landelijke uitstraling te geven, voorzien we de toplaag van split.

Boost aan biodiversiteit

Zijn alle veertien ‘kamers’ straks bebouwd en klaar, dan begint voor ons de laatste en misschien wel leukste fase: het aanplanten van honderden bomen en struiken van verschillende leeftijden. Ons beplantingsplan ligt al klaar. Er is gekozen voor beplanting die past bij het gebied. Dat geeft niet alleen een boost aan de biodiversiteit, het draagt ook bij aan de leefbaarheid van het gebied. Want, met je blote voeten door het bedauwde gras, de blaadjes aan de bomen zien verkleuren, de vogeltjes horen zingen:  wie wil nou niet wonen in zo’n natuurlijke omgeving?

Omgevingsmanagement

Al in een vroeg stadium werd de omgeving betrokken bij de plannen. Hoewel het gebied veelal maagdelijk bouwterrein is en geen binnenstedelijke bebouwing of bebouwingshistorie kent, bleek het toch goed te zijn om met de vrijwilligers van de Stadsakkers, de woonwagenbewoners en de zorginstellingen aan de zuidkant van de Castiliëlaan in gesprek te gaan. Plannen toelichten, zorgen wegnemen en suggesties bespreken. Het gebeurde allemaal aan de voorkant, nog voor er een schets van een ontwerp lag of de plannen definitief waren. De kritische geluiden maakten steeds meer plaats voor enthousiaste ideeën. Het werd enorm gewaardeerd dat - wie dat wilde - maandelijks werd bijgepraat over de voortgang van het project. Het was omgevingsmanagement op zijn best.

Door de goede samenwerking en overlegmomenten werd al snel duidelijk dat Stadsakkers een belangrijke maatschappelijke functie had en geïntegreerd moest worden in het plan. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want een gedeelte van de gebouwtjes en percelen moest worden verplaatst. Volgens projectmanager Stefanie Gijsbers van de gemeente Eindhoven was dat ‘superspannend’ voor de vrijwilligers. “We konden die angst wegnemen door ze heel goed mee te nemen in de plannen en ze ook zelf met suggesties te laten komen. Ook Aannemingsmaatschappij Van Gelder heeft in de persoon van William Verbij heel goed werk geleverd door ze serieus te nemen en mee te denken in de kansen die er lagen. En nu kan ik wel stellen dat ze heel tevreden zijn en zelfs nieuwe mogelijkheden zien zoals het aantrekken van nieuwe vrijwilligers vanuit de bewoners van Buurtschap te Veld.”

No items found.
Klik hier om naar de vorige (pagina) te gaan
Klik hier om naar de volgende (pagina) te gaan

Wil je meer informatie?

William Verbij

Hoofd Omgevingsmanagement