Vacature

Kom jij werken bij Van Gelder?

Bouw met ons mee aan een veilig, bereikbaar, leefbaar en verbonden Nederland!
3
Project

Uitbreiding elektriciteitsnetwerk geeft ruimte in Friesland en Noordoostpolder

Icoon van opdrachtgever
Opdrachtgever
Liander
Icoon van gebruikers
Werkmaatschappij
Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken
Icoon van locatie
Locatie
Friesland
Icoon van tijd
Uitvoeringsperiode
2022 - 2025

In grote delen van Friesland en de Noordoostpolder krijgt het stroomnet een flinke update. Hiermee kan het net de toenemende energievraag aan, stijgt de energiezekerheid van huishoudens en bedrijven én ontstaat er weer ruimte om nieuwe wijken en bedrijven aan te sluiten.

Het proces binnen onze projecten van Nulelie doen we volledig digitaal via het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Daarin leggen we ons werk vast en voeren we onze keuringen uit. In het GIS-portaal zijn al deze data snel en overzichtelijk voor iedereen beschikbaar. GIS zorgt voor betere keuringen en uniforme verslaglegging.

We werken in project NuLelie op een unieke manier: in een bouwteam en realisatieteam waarin ook Liander een rol heeft. Beide teams werken vanuit één vestiging dicht bij het project. Netbeheerder Liander laat in het programma NuLelie tot eind 2025 ruim 2.100 kilometer aan kabels leggen en zo’n 300 elektriciteitsruimtes (huisjes en kasten) bouwen en vervangen. Door deze uitbreiding kunnen inwoners ook in de toekomst hun auto opladen, elektrisch koken, duurzaam verwarmen en energie opwekken en aan het net leveren. Ook voor bedrijven stijgt de leveringszekerheid en ontstaat ruimte voor (capaciteits)uitbreiding, dankzij een robuust energienetwerk voor de regio.

De rol van Van Gelder

Van Gelder is verantwoordelijk voor het gebied Midden-Friesland. In totaal leggen we zo’n 350 kilometer kabels aan. Van Gelder legt de kabels van onderstation naar onderstation waar tussendoor een aantal trafo’s in gelust worden.

Unieke werkwijze via bouw- en realisatieteam

We werken in dit project op een unieke manier: in een bouwteam en realisatieteam waarin ook Liander een rol heeft. In de ontwerpfase levert Liander een voorlopig ontwerp. Op basis daarvan maakte het bouwteam van Van Gelder en Liander het definitief- en uitvoerend ontwerp.

Omdat het werk zo omvangrijk is - en een lange tijd duurt – werken bouw- en realisatieteam vanuit één vestiging in Heerenveen. Daardoor kunnen de collega’s veel sneller schakelen, bijvoorbeeld over de beste werkwijze. Op het hele tracé bepalen beide teams zelf of ze een kabel leggen via een gestuurde boring of via het graven van een sleuf.

Omgevingsmanagement

In dit project verzorgt Van Gelder voor Liander ook het omgevingsmanagement. Zo houden we de stakeholders op de hoogte en stemmen we ons werk met hen af. Bijvoorbeeld met gemeenten, ProRail, Rijkswaterstaat, bedrijven en de organisatie van evenementen als de Sneekweek. Tijdens het werk zorgen we dat bewoners, agrariërs en andere bedrijven zo min mogelijk hinder ondervinden.

Ook overleggen we met ecologen. Zo werden op een tracé nestjes van meerkoeten ontdekt. We wachten tot na het broedseizoen met het werk aan dit tracé, zodat de vogels niet gestoord worden.

Veiligheid

Veiligheid speelt uiteraard een heel belangrijke rol. Dat begint al tijdens het maken van het definitief ontwerp door het bouwteam. Dit team kijkt scherp naar de situatie per werklocatie. Is een afzetting van een weg nodig? Is er genoeg werkruimte? Is het technisch uitvoerbaar? Kan een drukke weg even dicht? Zo niet, is een gestuurde boring dan mogelijk? Of verleggen we het tracé naar een deel waar we ons werk op een veiligere manier kunnen doen? Zo zorgen we ervoor dat al onze collega’s ‘s avonds weer veilig thuiskomen.

No items found.
Klik hier om naar de vorige (pagina) te gaan
Klik hier om naar de volgende (pagina) te gaan

Wil je meer informatie?

Berry Krouwel

Directeur Speciale Projecten Kabel-, Leiding- en Montagewerken