Vacature

Kom jij werken bij Van Gelder?

Bouw met ons mee aan een veilig, bereikbaar, leefbaar en verbonden Nederland!
3
Project

Burgerparticipatie in woonwijk De Akkers

Icoon van opdrachtgever
Opdrachtgever
Gemeente Schiedam
Icoon van gebruikers
Werkmaatschappij
Aannemings­maatschappij Van Gelder
Icoon van locatie
Locatie
Schiedam
Icoon van tijd
Uitvoeringsperiode
Zomer 2020 - zomer 2023

De grond onder de Schiedamse woonwijk De Akkers is flink verzakt. Daarnaast zijn de bestrating en riolering in grote delen van de wijk aan verbetering of vervanging toe. En als we dan toch aan de gang gaan - dacht de gemeente - dan kunnen we gelijk werk maken van het klimaatadaptief maken van de wijk en van de achtertuinen van de bewoners. Kijk! Daar werken we als Van Gelder graag aan mee. Zeker omdat burgerparticipatie in dit project de norm is.

Bouwteam

De Akkers moet niet alleen worden opgehoogd. De wijk moet ook groener worden. Om hittestress tegen te gaan moet er een goede oplossing gevonden worden voor het hemelwater. Niet afvoeren via het riool, maar gewoon laten verdwijnen in de grond. Beter voor het milieu, maar zeker ook voor het welzijn van de bewoners die een forse stem hebben gehad in het groenplan en de inrichting.

Samenwerking met de gemeente, gebiedsmanagers en het architectenbureau gebeurt in een bouwteam. De gemeente koos namelijk voor een aanbesteding zonder de klassieke opdrachtgever – opdrachtnemer, maar een waarin alleen het taakstellend budget en een ambitiedocument bekend waren. En waarbij de vraag centraal stond hoe men optimaal gebruik kan maken van elkaars sterke punten.

“Fijn om in een goed bouwteam echt dingen te kunnen realiseren voor de bewoners en het klimaat.”

William Verbij, omgevingsmanager.

Eén van de doelstellingen van dit project is het vergroten van de biodiversiteit in de wijk.

Duurzaamheid en biodiversiteit 

De verharding die geen functie heeft, wordt vervangen door groen. Daarnaast is er een uitgekiend beplantingsplan gemaakt met als doel de biodiversiteit te vergroten. De omgeving behoudt haar landschappelijke karakter en samen spelen en elkaar ontmoeten hebben een prominente plek gekregen in de vernieuwde openbare ruimte.

Naast de waterbergende en infiltrerende maatregelen wordt ook actief aandacht besteed aan het verminderen van hittestress. Dit wordt gedaan door bomen terug te planten door middel van de I-tree methode. Deze methode berekent de waarde van de bomen door een totaalscore van schaduw, grootte, CO2 enzovoort. Gevolg is dus dat door het toepassen van andere type bomen er minder bomen terugkomen maar de totale waarde hetzelfde blijft. Daarnaast wordt door het toepassen van groen parkeren en het extra toevoegen van openbaar groen gewerkt aan het ontharden van de openbare ruimte.

No items found.
Klik hier om naar de vorige (pagina) te gaan
Klik hier om naar de volgende (pagina) te gaan

Wil je meer informatie?

Jan van Loon

Adjunct Directeur Aannemingsmaatschappij Van Gelder