Service

Assetmanagement

Onder- en bovengrondse infrastructuren zijn niet alleen kostbaar, het zijn ook assets die van onschatbare waarde zijn voor Nederland. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, energietransitie, veiligheid en digitalisering stellen voortdurend nieuwe eisen aan de assets. Dit maakt assetmanagement tot een vitaal onderdeel van de waardeketen.

Langdurige onderhoudscontracten met opdrachtgevers als Rijkswaterstaat, gemeenten en provincies zijn de toekomst. Zoals met het Havenbedrijf Rotterdam, waar Van Gelder sinds eind 2020 verantwoordelijk is voor het onderhoud van de onder- en bovengrondse infrastructuur. Dus de inspectie en reparatie van de staat van de wegen en alle wegmarkeringen, straatmeubilair, verlichting en bebording. Ook het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden en datamanagement vallen onder dit Prestatie Gericht Onderhoud. Doel is om het werk veilig en duurzaam uit te voeren, waarbij de bereikbaarheid zoveel mogelijk gewaarborgd blijft en de inzet en resultaten meetbaar zijn.

Datagedreven kolken

Om kosten, risico’s en prestaties in balans te houden, is het belangrijk om voorspellend te werken, in plaats van achteraf te bepalen waar en wanneer onderhoud nodig is. Dat kan alleen door innovatieve oplossingen te bedenken, samen met het Havenbedrijf. Door open en transparant te communiceren en honderd procent inzicht te geven in de opbouw van kosten, kunnen gezamenlijke doelen worden behaald. Een van de innovatieve zaken die in het Havengebied spelen zijn de datagedreven kolken. Deze geven exact hun vullingsgraad aan, zodat deze op het juiste moment geleegd worden en voorspellend onderhoud kan worden verricht.

Online inmeten en schouwen

Ook het inmeten gebeurt in Rotterdam anders dan anders. Externe landmeters zijn overbodig geworden, nu met een mobiele telefoon en gps op een stok data ingeladen kan worden op een eigen online programma. Het bespaart veel menskracht, tijd en dus ook kosten. Van Gelder is de enige in Nederland die dit op deze manier faciliteert. Iets dat ook in Rotterdam dagelijks online gebeurt, is het schouwen van de 12.000 borden in het uitgestrekte gebied. In 2021 is daar een partnership met een bedrijf bijgekomen dat ook het onkruid in het havengebied met een wagen met go pro scant en via automatische beeldherkenning doorstuurt naar de computer om zo verwerkt te worden.

Voor de gele zuilen die nu nog vaak kapotgereden worden en die lastig te vervangen zijn, omdat ze in beton gegoten staan, is ook een innovatieve oplossing bedacht. Deze worden sinds kort in een soort huls geplaatst, die gemakkelijker te vervangen is.

Wil je meer informatie?

Jeroen van Driel

Bedrijfsleider Assetmanagement, beheer en onderhoud