Service

Omgevings­management

Omgevingsmanagement richt zich, niet verrassend, op de omgeving van een project. De omgevingsmanagers van Van Gelder worden niet alleen steeds vroeger in een project ingeschakeld, het belang van hun werk groeit ook. Want vrijwel ieder infrastructureel project heeft impact op de omgeving. Bovendien is de fysieke ruimte waarin een project tot stand komt vaak klein is én lopen de belangen van gebruikers en omwonenden vaak sterk uiteen.

Vergunningentraject

“Mijn werk start vaak met het aanvragen van alle noodzakelijke vergunningen”, vertelt omgevingsmanager Mark Geertman. “Die taak lag vroeger meestal bij de opdrachtgever, maar is in de loop van de jaren bij ons terechtgekomen. Zodra het vergunningentraject loopt, richt ik mij op de omgeving waarin we aan de slag gaan.” Deze fase is heel belangrijk voor het verdere verloop van het project, stelt Mark. “Als we vooraf goed weten wat de belangen van omwonenden, gebruikers en andere stakeholders zijn, dan kunnen we daar in de rest van het project goed rekening mee houden. We zien dat we daarmee veel bezwaren kunnen voorkomen en het project soepeler verloopt.”

Succesvol omgevingsmanagement

Wanneer hebben Mark en zijn collega’s een goede klus gedaan? “Als de omgeving tevreden is, vindt Mark. “En dat is vaak als de stakeholders tijdens het project niet verrast zijn. Mensen kunnen echt heel veel hebben, zolang je ze maar niet overvalt. Vertel ze wat je gaat doen, waarom je dat doet en hoelang het gaat duren. Geef ze bovendien een stem als dat mogelijk is. We gaan daarom al heel snel met de omgeving in gesprek om te kijken wat de stakeholders belangrijk vinden. Kunnen we hun wensen niet realiseren, dan vertel ik dat ook eerlijk en laat ik weten waarom dat niet kan. Het feit dat ik een technische achtergrond heb, maakt dat wel makkelijker. Ik weet vaak al direct of iets wel of niet technisch mogelijk is. Dat scheelt teleurstelling achteraf.”‍

Wil je meer informatie?

William Verbij

Hoofd Omgevingsmanagement