Service

Geo Data Services

Een druk verkeersplein of een weg inmeten zonder wegafsluitingen? Een 3D-model van een moeilijk toegankelijk of verontreinigd terrein? Snel een sloot of duiker inspecteren? Met de expertise en instrumenten van Geo Data Service kunnen we snel alle benodigde data verzamelen, analyseren en genereren.

Geografisch informatiesysteem

Met ons geografisch informatiesysteem (GIS) worden ruimtelijke gegevens en informatie overzichtelijk weergegeven. Ook is het mogelijk om met GIS geografische objecten te beheren, bewerken, analyseren en visualiseren. Data uit een GIS kan eenvoudig toegankelijk worden gemaakt door bijvoorbeeld een kaart op te slaan als PDF, een kaart te publiceren naar een webomgeving of door data te exporteren naar een shapefile. Opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat en provincies vragen tegenwoordig, naast de bekende revisietekeningen, steeds vaker om dataleveringen in een zogenoemde geodatabase. In een geodatabase staat geografische informatie gerangschikt volgens de wensen of eisen van de opdrachtgever. Omdat er binnen een database vaak koppelingen bestaan tussen objecten, vinden opdrachtgevers het belangrijk dat nieuwe data op dezelfde manier wordt verwerkt als de al aanwezige data. Om er zeker van te zijn dat koppelingen tussen de data niet verloren gaan werken wij met speciale GIS-software.

Wil je meer informatie?

Björn Wunderink

Senior projectcoördinator