Service

Smart Underground Engineering

Smart Underground Engineering is de innovatieve oplossing waarmee Van Gelder netwerkbedrijven ontzorgt tijdens het voorbereidingsproces van een tracéontwerp. Slimme technologie maakt automatisering van het ontwerpproces mogelijk en dat levert een tijdwinst van wel 50% én een fikse kostenbesparing op. Met Smart Underground Engineering krijgt u grip op de grond.

Aansluittermijnen

Een klimaatneutraal Nederland. Om dit te realiseren zet Nederland fors in op grootschalige windmolen- en zonneparken. Het is aan netwerkbedrijven om deze parken aan te sluiten op het elektriciteitsnet.  Dat proces is tijdrovend. Tegelijkertijd stijgt het aantal aanvragen snel, waardoor het halen van de wettelijk voorgeschreven aansluittermijn steeds lastiger wordt. En dan zijn de risico’s groot: boetes, boze klanten, imagoschade, achterstand in de verduurzamingsopgave en mogelijk zelfs verminderde leveringszekerheid.

Complexe netwerkvraagstukken

Met Smart Underground Engineering kunnen complexe netwerkvraagstukken snel in beeld worden gebracht en opgelost worden, terwijl onze ervaren experts de kwaliteit borgen. En omdat Van Gelder alles in 3D digitaal vastlegt, is ook in de toekomst helder wat, wanneer, waar en hoe in de bodem is aangelegd. Dit biedt netwerkbedrijven volledig inzicht in de ondergrondse assets. Met Smart Underground wordt het gehele proces, van functioneel tot aan definitief ontwerp, geautomatiseerd in kaart gebracht. Dit levert een tijdsbesparing tot wel 50% op waardoor wettelijke aansluittermijnen wél gehaald kunnen worden.  

Smart Underground Engineering:

  • Is een snelle, effectieve methode om aansluittermijnen tot 50% te verkorten
  • Levert een compleet overzicht van alle, in de bodem, aanwezige assets
  • Is dé manier om de verduurzamingsopgave te realiseren

Wil je meer informatie?

Frank van der Wal

Regiodirecteur Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken