Service

Relinen

Hoe zorgen we ervoor dat er schoon water blijft komen en dat ons waterleidingnetwerk in optimale conditie blijft? Een hele uitdaging, want sommige waterleidingen zijn al meer dan 50 jaar oud. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken (KLM) bedacht daarvoor samen met Puur Water en Natuur (PWN) een innovatieve en efficiënte oplossing: relinen.

Werkwijze

Bij het relinen van leidingen graven we de oude leidingen niet uit, maar reinigen we ze in de grond. Daarna voorzien we ze van een inwendig aangebrachte kous, gemaakt van polyethyleen. Snel en efficiënt en met een minimum aan overlast voor de omgeving.

We starten met een inspectie van de waterleidingen. Hiervoor graven we aan beide zijden van de leiding een klein gat. De inspectie van de waterleidingen gebeurt met behulp van hightech camera’s. Vervolgens trekken we een koord door de buis waarmee we een ‘kous’ (sanitube) in de buis aanbrengen. Zit de kous op z’n plaats, dan persen we er lucht in. Onder druk van de gefilterde lucht zet de sanitube zich tegen de binnenkant van de leiding en vormt daarmee een nieuwe en stevige binnenkant.  

Voordelen van relinen

1. Geen en geen langdurige overlast
2. Een minimum aan graafwerk 
3. Tijdwinst
4. Duurzaam
5. Kostenbesparend

In samenwerking met PWN, verantwoordelijk voor de levering van schoon drinkwater aan ruim 800.000 huishoudens en organisaties in Noord-Holland, is de techniek als pilot succesvol ingezet op een project in Schardam. Daarmee is bewezen dat de werkwijze ook voldoet aan alle eisen uit betreffende Kiwa-beoordelingsrichtlijnen voor drinkwater. Een mooi succes voor Van Gelder en PWN die kansen zien om deze reline-methode conform het Kiwa Water Mark keurmerk verder in de markt te zetten. Inmiddels hebben ook vele andere opdrachtgevers, zoals de gemeente Groningen kennisgemaakt met het innovatieve relinen.

Wil je meer informatie?

Jelle Visser

Projectmanager Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken