Expertise

Milieu Kosten Indicator (MKI)

Van Gelder zet de Milieu Kosten Indicator in om bij te dragen aan het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen van haar opdrachtgevers. Met de MKI krijgt u, als opdrachtgever, inzicht in de prijs en kwaliteit van een milieuvriendelijke uitvoer van het project.

Offerte

Van Gelder is de asfaltspecialist voor bedrijven en particulieren. Op zoek naar een betrouwbare asfaltleverancier? Klik hier om een offerte aan te vragen.

Wat is de Milieu Kosten Indicator (MKI)

MKI is een getal in euro’s wat de milieuschade van een project uitdrukt. Het is een belangrijk meetinstrument om zaken te vergelijken. Stel je voor dat er twee aannemers zijn en de ene aannemer zegt 100% circulair te werken waar de andere aannemer aangeeft 100% klimaatneutraal te zijn. Wat is in dit geval dan beter? De MKI is hier een leidraad voor. De gemeente kan een brug laten bouwen van 100 miljoen met 50 miljoen milieukosten of een brug van 110 miljoen met maar 30 miljoen milieukosten. De eerste brug kost de samenleving 150 miljoen en de andere maar 140 miljoen. Uiteindelijk zal de gemeente de duurdere brug laten bouwen, ze geven 10 miljoen gunningsvoordeel aan degene met de laagste MKI waarde. Situaties als dit komen steeds vaker voor én worden ook zeker steeds belangrijker.

MKI voor de grond- en wegenbouw

De MKI wordt ingezet als indicator bij aanbestedingen in de grond- en wegenbouw. Met die indicator zijn aanbesteders in staat om inzicht te verkrijgen in de beste Prijs/Kwaliteitsverhouding. Opdrachtgevers zetten steeds meer in op het behalen van duurzame doelen, hierin is de MKI een onmisbare tool.

Van Gelder kan met de MKI aantonen hoe zij bijdraagt aan de duurzame doelen die de opdrachtgever heeft gesteld. Met deze indicator worden relevante milieueffecten samengevat in één score. Het is een eenvoudige manier om de milieu-impact van projecten, materialen en materieel te kunnen vergelijken. Hoe lager de MKI, hoe duurzamer de aanbesteding.

MKI-waarde vaststellen

Om de MKI-waarde vast te stellen, doorloop je de volgende stappen:

  • Data verzamelen: in de eerste stap verzamel je gegevens over de grondstoffen die je gaat toepassen in een project. Denk hierbij aan de productie van die grondstoffen (bijvoorbeeld asfalt), de processen die nodig zijn voor de productie en het energieverbruik van die processen.
  • LCA uitvoeren: wanneer je alle data hebt verzameld, maak je van die data een LCA, Life Cycle Analyse. Hiermee breng je in kaart wat de emissie van bijvoorbeeld CO2 is tijdens de gehele levensloopcyclus.
  • Milieuprofiel opstellen: na het uitvoeren van een LCA stel je een milieuprofiel op. Je maakt hierin inzichtelijk wat jouw product doet met het milieu. Zo zie je op welke gebieden jouw product het meest belastend is.
  • Schaduwprijs: de milieueffecten worden vermenigvuldigd met een conversiefactor. Het totaal van deze uitkomsten wordt vervolgens bij elkaar opgeteld en levert de MKI-waarde/schaduwprijs op. Zo verkrijg je de preventiekosten die je moet maken om de milieuschade op te heffen.

Van Gelder over de MKI

De opdrachtgevers van Van Gelder hechten steeds meer waarde aan duurzaamheid en duurzame producten. Met de MKI is Van Gelder in staat om bewuste keuzes te maken op het gebied van effectieve milieu-oplossingen. Zo kan Van Gelder niet alleen voldoen aan de wens van onze opdrachtgevers, zo zorgen zij er ook voor dat de gekozen oplossingen  toekomstbestendig zijn. Met betrekking tot duurzaamheid wil Van Gelder een zo laag mogelijke impact hebben op het milieu. Ook in onze afvalproducten streeft Van Gelder naar een verlaging van de MKI-waarde. De bouw van de meest groene asfaltfabriek van Nederland zal hier zeker in bijdragen.

“Dankzij de gedrevenheid van onze vakmensen, onze opdrachtgevers én onderaannemers streven we naar een duurzame toekomst en leveren we een bijdrage aan de doelen van de circulaire economie.”

Van Gelder investeert fors in elektrisch materiaal

Lees meer

Services

Geen items gevonden.
No items found.
Klik hier om naar de vorige (pagina) te gaan
Klik hier om naar de volgende (pagina) te gaan

Offerte aanvragen

Bedankt voor je aanvraag. We gaan er zo spoedig mogelijk mee aan de slag!
Oeps! Er is iets mis gegaan.

Wil je meer informatie?