Expertise

Elektriciteitsnetwerk

Elektrisch vervoeren, koken, verwarmen, beveiligen en zelf opwekken. Nederland moet van het gas af en daarmee neemt het belang van elektriciteit in onze huizen en in onze bedrijfsvoering toe. Dat legt een grote druk op het huidige én het toekomstige kabelnetwerk. Van Gelder onderzoekt, ontwerpt, bouwt en onderhoudt mee.

Laagspanning

Laagspanning kent vele aandachtspunten en risico’s. Naast distributieleidingen voor de stroomvoorziening van woningen en bedrijven is Van Gelder ook gespecialiseerd in bekabeling voor verkeers- en railsystemen, elektrische laadpalen (oplaadinfra) en veiligheidssystemen. Dat doen we voor diverse gemeenten, Rijkswaterstaat, ProRail, Havenbedrijf Rotterdam en projectontwikkelaars.

Hoogspanning

Onze vakmensen leggen voor energiebedrijven, netwerkbeheerders en klanten in het vrije domein hoogspanningsnetten aan. Onderdeel van de specialistische werkzaamheden zijn het maken van verbindingsmoffen, eindsluitingen en het ombouwen van stations. Aanleggen van kabeltracés doen we zowel conventioneel als sleufloos met onder andere speciale boor- en grondverdringende technieken zoals kabelploegen. Dat vergt specifieke kennis en ervaring van ontwerp tot engineering en van realisatie tot onderhoud. Vooral vanwege de omstandigheden en omgeving waar kabels moeten worden aangelegd.

Distributienetwerken

Van Gelder ontwerpt, realiseert, saneert en onderhoudt fijnmazige distributienetwerken. Kabels met een lengte van honderden meters tot en met verbindingen van tientallen kilometers. Vanaf het transformatorstation tot in de woning. En steeds vaker in combinatie contracten zodat aanleg of sanering voor de gebruiker minder overlast geeft en het werk efficiënter wordt gedaan. Alle grotere netwerkbedrijven mogen we tot onze klantenkring rekenen. Wij voeren deze werkzaamheden uit met oog voor de omgeving, het milieu en proberen zoveel mogelijk de overlast van ons werk voor gebruikers te beperken. Wij brengen energie van de opwekker naar de gebruiker. En steeds vaker is de gebruiker ook opwekker en helpen we zijn energie terug te brengen naar het distributienet.

Wil je meer informatie?

Frank van der Wal

Regiodirecteur Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken

Deze website gebruikt cookies

Door op "Alle cookies accepteren" te klikken, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie te verbeteren, het gebruik te analyseren en te helpen bij onze marketing. Meer informatie
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.