Expertise

Ploegtechniek

De komende decennia gaan netwerkbedrijven en overheden fors investeren in het uitbreiden en verbeteren van bestaande ondergrondse infrastructuren. Dat is niet alleen nodig om de Nederlandse klimaatambities te halen, maar ook om Nederlandse huishoudens en bedrijven te blijven voorzien van water en energie. Daarvoor moet de netcongestie in de elektriciteitsnetwerken worden opgelost en het waterleidingnetwerk worden aangepast aan het veranderende klimaat. Bovendien moeten er warmte- en waterstofnetwerken worden gebouwd en is het nodig om nieuwe productleidingen vanaf de Rotterdamse haven aan te leggen. Er is haast geboden, want de maatschappelijke opgave is enorm en de tijd dringt.

Offerte

Van Gelder is de asfaltspecialist voor bedrijven en particulieren. Op zoek naar een betrouwbare asfaltleverancier? Klik hier om een offerte aan te vragen.

Niet graven, ploegen!

De druk op het snel en efficiënt realiseren van ondergrondse infrastructuren was dus nog nooit zo groot als nu. De traditionele methode van ingraven buisleidingen is tijdrovend, de overlast voor grondeigenaren is groot en de schade aan de grondcultuur kan aanzienlijk zijn. Zeker bij langere tracés. Gelukkig is er een alternatieve aanlegmethode: het door de ploegmethode intrekken van leidingen.

Samen met Gasunie heeft Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken een ploegtechniek doorontwikkeld waarmee grotere buisleidingen in staal tot wel 900 millimeter diameter, inclusief isolatie, ingeploegd kunnen worden. Voor kabels geldt zelfs helemaal geen beperking in afmeting. Daarmee is de techniek ook voor grotere warmteleidingen geschikt. Het inploegen van leidingen is een snelle werkmethode. Per dag kunnen veel grotere stukken tracé worden gedaan dan met conventionele methodes. Ploegen is bovendien duurzamer en een stuk minder belastend voor de omgeving. Zo kunnende werkstroken 60 tot 70% smaller worden uitgezet en is bronbemaling niet nodig. Dit betekent dat cultuurtechnisch belangrijke grondlagen intact kunnen blijven en dat de overlast voor de landeigenaar tot een minimum beperkt blijft. Bij veengrond treedt er geen oxidatie op en er is vrijwel geen grondtekort, behoudens de lasputten. Goed voor het beperken van de CO2-uitstoot op een project. Ook kan het werk gedaan worden met minder machines die bovendien ook nog korter op het werk zijn. Minder mensen in de sleuf, minder handling, minder machinebewegingen maken inploegen tot slot ook

Alle voordelen van ploegen op een rij

Daarmee draagt de innovatieve ploegmethode van Van Gelder bij aan het verduurzamen van werkmethodes en het versnellen van de energietransitie. Fast Forward, noemen we dat bij Van Gelder.

Daarnaast:

  • Tot 5 keer sneller dan de conventionele graafmethode
  • 60 tot 70% smallere werkstroken waardoor er fors minder grondverzet nodig is
  • Vrijwel geen schade aan cultuurtechnisch belangrijke grondlagen
  • Bronbemaling is niet nodig
  • Minder overlast voor landeigenaren
  • Veiliger voor betrokken medewerkers

Services

Geen items gevonden.

Offerte aanvragen

Bedankt voor je aanvraag. We gaan er zo spoedig mogelijk mee aan de slag!
Oeps! Er is iets mis gegaan.

Wil je meer informatie?