Expertise

Voortgang ketenanalyse en CO2 footprint 2023

De halfjaarlijkse berekening van onze eigen CO2 footprint helpt ons om inzichtelijk te maken waar we op het gebied van CO2-reductie stappen maken en waar nog ruimte is voor verbetering binnen ons reductieprogramma.

Offerte

Van Gelder is de asfaltspecialist voor bedrijven en particulieren. Op zoek naar een betrouwbare asfaltleverancier? Klik hier om een offerte aan te vragen.

Doelstellingen

Scope 1 en 2 - CO2 binnen Van Gelder

Onze hoofddoelstelling is 49% CO2-reductie realiseren in 2030 ten opzichte van 2010, gerelateerd aan de omzet en het aantal FTE. De Van Gelder Duurzaamheid Doelstellingen laten zien dat het reduceren van CO2-uitstoot één van de doelen is om duurzaam ons werk uit te voeren. Daarnaast, zet Van Gelder vol in op het inzichtelijk maken van stikstofuitstoot, hergebruik van materialen, klimaatbestendige oplossingen en natuur-inclusief werken op de projecten.

Resultaten

Van Gelder heeft 6.053 ton uitgestoten in de eerste helft van 2023. De prognose is dat circa 13.360 ton aan CO2 wordt uitgestoten in 2023. De grootste verandering ten opzichte van de halfjaarlijkse berekening van vorig jaar is de toevoeging van Stam & Co. Met een groter leasewagenpark en materieelpark tot gevolg. Verder wordt de footprint veroorzaakt door de inzet van het materieel, de leasewagens en de asfaltcentrale van Van Gelder. De verwachting is dat de uitstoot van het materieel licht daalt, mede door een lagere inzet in het begin van 2023 en het vernieuwen van machines. Het eerste effect van het nieuwe mobiliteitsbeleid laat zien dat het aantal elektrische personenauto’s sterk toegenomen is. De gemiddelde Van Gelder werknemer heeft daarentegen meer kilometers gereden dan afgelopen twee jaar. Hierdoor neemt de uitstoot van het wagenpark toe. De asfaltcentrale in Nijkerk heeft in de eerste helft van het jaar minder uitgestoten dan vorig jaar, doordat de asfaltproductie in januari en februari van 2023 lager was dan normaal. Al met al leidt dit tot het volgende verwachte resultaat.

2023 staat in het teken van dataverzameling op de vier duurzaamheidthema’s. Het vergaarde inzicht in bijvoorbeeld CO2-, stikstofuitstoot en materiaalgebruik gaat helpen om duurzamer onze projecten uit te voeren. We verwachten meer CO2-reductie door het nieuwe mobiliteitsbeleid en de bouw van een nieuwe, duurzame asfaltcentrale die in het verschiet ligt. Zo maakt Van Gelder zich klaar voor de toekomst.

Scope 3 - CO2-reductie binnen onze ketens

Ook in de keten wil Van Gelder actief bijdragen aan CO2-reductie. Na het behalen van het doel om in de keten Asfalt 5% CO2-reductie te realiseren, is de nieuwe doelstelling sterk aangescherpt tot 15% CO2-reductie in de periode 2022-2027. Ten tweede, wil Van Gelder in keten PVC 3% CO2-reductie bereiken.

In ketenanalyses Asfalt en PVC is te lezen hoe we deze doelen willen bereiken.

Voortgang Ketenanalyses PVC

In 2022 is Van Gelder gestart met de nieuwe ketenanalyse PVC. We focussen daarbij op producten zoals PVC leidingen. Van Gelder en haar grootste leverancier van PVC producten, Wavin, slaan de handen in één. Door ondertekening van beide partijen is deze samenwerkingsovereenkomst geformaliseerd. Het doel is om samen tot reductiemaatregelen te komen en daarmee het gebruik van kunststoffen te verminderen. Standaard gebruik maken van de Take-Back-Service van Wavin is zo’n maatregel. Alle PVC producten worden ingeleverd om te recyclen.

Bovenstaande grafiek laat de prognose van 0,7% CO2-reductie zien in 2023. Het hergebruik van vrijkomende PVC-materialen op de projectlocatie en het inzamelen van PVC voor recycling dragen hier het meest aan bij. Het hergebruiken van PVC-materialen in hetzelfde project gebeurd met name in bouwteams. Door een toename aan bouwteams is de verwachting dat hergebruikte materialen in komende jaren meer worden toegepast. Het toepassen van biobased materialen in bijvoorbeeld waterleidingen voor Vitens verloopt nog moeizaam doordat wetgeving 100% nieuw materiaal vereist.

Voortgang Ketenanalyse Asfalt

De verwachte CO2-reductie in ketenanalyse Asfalt wordt voornamelijk behaald door verdere ontwikkelingen in het produceren van asfaltmengsels op een lage temperatuur en met steeds meer gerecycled materiaal. Daarnaast heeft de asfaltcentrale in Rotterdam een indirect verwarmde paralleltrommel gekregen. De asfaltcentrale in Tiel heeft nu de mogelijkheid om gerecycled materiaal koud toe te voegen. Met een CO2-reductie van 2,0% als resultaat.

Services

Geen items gevonden.

Offerte aanvragen

Bedankt voor je aanvraag. We gaan er zo spoedig mogelijk mee aan de slag!
Oeps! Er is iets mis gegaan.

Wil je meer informatie?